آموزش استفاده از رندر المنت VrayDenoiser جهت رفع_نویزهای تصویر  مکس ویری ورژن  ۳٫۵:

یکی از راه های رفع نویز در رندرها: استفاده از رندر  المنت VrayDenoiser  است که آن را انتخاب میکنیم و طبق تصاویر با تغییر پارامترها نویز رندر را کمتر میکنیم. هرچه radius (شعاع) در این پارامترها بیشتر باشد تصویر به حداقل نویز خواهد رسید (اما شعاع بالا به اصطلاح رندر رو ماست میکنه). پس باید یه radius  معقولی را تست کرد.

راضیه پورعبدالله.