تمامی این ابجکتها دارای تکسچر و با کیفیت بالا میباشند.