برای سبک سازی صحنه یک راهش استفاده از مودیفایر ProOptimizer  است.

بعد از اینکه مودیفایر را انتخاب میکنید. سپس تیک های پایین را فعال کنید( برای اینکه تکسچر و uv آن حفظ شود). و بعد calculate  را بزنید.

( نوشته شده توسط: استاد راضیه پورعبدالله)