در این pdf  آموزش متریال چوب یکی از رندرهای اورموشن در قالب تصویر ارائه شده است.

دریافت فایل