آموزش تنظیمات نور ویری سان (Vray sun )  به طور خلاصه روی تصویر اورده شده است.(مدرس راضیه پورعبدالله)