آموزش تنظیمات دوربین vrayphysicalcamera در دو تصویر بالا اورده شده است. به طور خلاصه.(مدرس راضیه پورعبدالله)